Aktuality

21 februára, 2023

So školeniami k Strategickému plánu SPP 2023 – 2027 pokračujeme aj na západnom Slovensku

V stredu 15. februára 2023 sa uskutočnilo školenie k strategickému plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku v oblasti ochrany prírody a biodiverzity. Školenie bolo organizované pre […]
7 februára, 2023

Školíme odborníkov zo Štátnej ochrany prírody SR a hospodárov o Strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027

V rámci nášho LIFE projektu Príroda pre všetkých máme aj aktivitu, ktorá sa sústredí na šírenie informácií a komunikácie pre odborníkov. Cieľom tejto akcie je vybudovať […]
6 februára, 2023

Svetový deň mokradí. Ich obnova je nevyhnutná, čo robíme pre ne my?

Močiare, rašeliniská, jazerá, rieky, riečne nivy, ale aj slaniská, ústia riek, lagúny či koralové útesy. Všetky územia, ktoré sú trvalo alebo sezónne zaplavené vodou nazývame mokrade. […]
6 februára, 2023

Rok 2023 bude dynamický a plný ambicióznych cieľov

VYŠKOLÍME OCHRANÁROV, AJ STAKEHOLDEROV Vo februári odprednášame zainteresovaným lesníkom, poľnohospodárom a zamestnancom Štátnej ochrany prírody SR, aké zmeny týkajúce sa potrieb ochrany prírody a biodiverzity sú […]