Aktuality

23 februára, 2024

Zorganizovali sme pre ochranárov workshopy komunikačných zručností. Komunikácia problémových tém pôjde lepšie hovorili na záver

V projekte máme aj aktivitu zameranú na vzdelávanie odborníkov z oblasti ochrany prírody. Projektoví partneri z WWF Slovensko, ktorí tento cieľ napĺňajú, zorganizovali v spolupráci s […]
11 februára, 2024

Chrobák fuzáč karpatský je drahokamom našich lesov. Prednášali sme, ako mu zabezpečiť perspektívne podmienky

Tému nesúcu názov „Ochrana biotopov fuzáča karpatského (Pseudogaurotina excellens)“ sme sa rozhodli objasniť lesníkom zo Štátnej ochrany prírody SR, z Lesy SR a ďalším odborníkom z […]
31 januára, 2024

Vypĺňame medzery v dátach o Natura 2000, umožní to efektívnejšiu ochranu prírody

V rámci projektu LIFE Príroda pre všetkých Inštitút aplikovanej ekológie Daphne koordinuje overovanie výskytu druhov a biotopov na tých miestach sústavy chránených území Natura 2000, kde […]
19 januára, 2024

Netopierí ultrazvuk ľudské ucho nezachytí. Expertka vysvetľuje, ako tieto výkriky či piesne znejú