4 júla, 2024

Už takmer 2 roky monitorujeme hlucháne na Muránskej planine a Poľane prostredníctvom fotopascí. Majú mnoho predátorov a potrebujú značne rozvoľniť les

Obnove biotopov hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) venujú značnú časť kapacít a zdrojov v našom projekte traja partneri. Ide o Správu CHKO Poľana (Štátna ochrana prírody SR), […]
30 apríla, 2024

Vrchdetva je jedným z posledných miest, kde nájdeme rozsiahlejšie porasty borievky obyčajnej. Obnovujeme ich, čím pomôžeme aj miestnemu hospodárovi

Jedným z desiatok území európskeho významu, v ktorých v našom projekte vykonávame obnovné opatrenia, je aj lokalita v okolí Vrchdetva (1 062 m. n. m.). Na […]
24 apríla, 2023

Návšteva Dobročského pralesa, Hradných lúk, mapovanie vzácneho druhu i výroba hmyzích hotelov – aj taký bol rok aktivít pre Natura 2000 v CHKO Poľana

Chránená krajinná oblasť Poľana patrí medzi chránené územia od roku 1981. Od roku 1990 je územie biosférickou rezerváciou UNESCO. Naše najvyššie sopečné pohorie chráni zvyšky pralesov, vzácne […]