PPV_elementy_zelene-03

Sústava Natura 2000


Chráni prírodné hodnoty Európskej únie
PPV_elementy_zelene-02

Hlavný prínos projektu


Implementujeme konkrétne obnovné aktivity
PPV_elementy_zelene-01

Aktivity projektu


Vytvárame nové manažmentové prístupy
parallax background
Projekt LIFE-IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR.

Partneri projektu

mzpsr logo
LOGO_Priroda-pre-vsetkych_biele
sopsr logo
LOGO_Priroda-pre-vsetkych_biele
logo_NLC_SK
LOGO_Priroda-pre-vsetkych_biele
svp logo
LOGO_Priroda-pre-vsetkych_biele
PriF UK_logo_black
LOGO_Priroda-pre-vsetkych_biele
NP MP_2
LOGO_Priroda-pre-vsetkych_biele
WWF horizontal
LOGO_Priroda-pre-vsetkych_biele
Daphne horizontal
LOGO_Priroda-pre-vsetkych_biele