Muránska planina je jedným z našich najdivokejších národných parkov, je veľmi rôznorodý a druhovo bohatý. Pokrytý je najmä lesom, trávnatými porastmi a nájdeme tu aj zamokrené oblasti či rašeliniská.

  • Presvetľovaním lesných porastov tu vytvárame lepšie podmienky pre život ohrozeného hlucháňa hôrneho.
  • Obnovujeme poloprírodné trávnaté plochy, ktoré sú domovom vzácnych opeľovačov, akými sú modráčik čiernoškvrnný alebo vzácny a kriticky ohrozený jasoň červenooký.
Jasoň červenooký (Parnasius apollo) – Jakub Korytiak
Jasoň červenooký je vzácny drahokam medzi motýľmi, ktorý zdobí teplé skalné stanovištia Muránskej planiny. Foto: Jakub Korytiak
Pastva_Muranska planina_Jakub Korytiak
Muránska planina je plná čarokrásnych lúk, na ktorých sa staráme o lúčne biotopy. Pre ich udržanie je dôležitá pastva hospodárskymi zvieratami. Foto: Jakub Korytiak