Výborná spolupráca s Poľovníckym združením Voniaca priniesla 4 vyčistené lúky za 2 dni