4 júla, 2024

Už takmer 2 roky monitorujeme hlucháne na Muránskej planine a Poľane prostredníctvom fotopascí. Majú mnoho predátorov a potrebujú značne rozvoľniť les

Obnove biotopov hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) venujú značnú časť kapacít a zdrojov v našom projekte traja partneri. Ide o Správu CHKO Poľana (Štátna ochrana prírody SR), […]
20 marca, 2024

Odborníci, ochranári a lesníci spájajú sily pre hlucháňa. Spoluprácu odštartovali na stretnutí vo Zvolene

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) a správami národných parkov otvorili dialóg s vlastníkmi a […]