4 júla, 2024

Už takmer 2 roky monitorujeme hlucháne na Muránskej planine a Poľane prostredníctvom fotopascí. Majú mnoho predátorov a potrebujú značne rozvoľniť les

Obnove biotopov hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) venujú značnú časť kapacít a zdrojov v našom projekte traja partneri. Ide o Správu CHKO Poľana (Štátna ochrana prírody SR), […]
11 februára, 2024

Chrobák fuzáč karpatský je drahokamom našich lesov. Prednášali sme, ako mu zabezpečiť perspektívne podmienky

Tému nesúcu názov „Ochrana biotopov fuzáča karpatského (Pseudogaurotina excellens)“ sme sa rozhodli objasniť lesníkom zo Štátnej ochrany prírody SR, z Lesy SR a ďalším odborníkom z […]