17 júla, 2024

Prírodným klenotom Podpoľania je územie európskeho významu Hradné lúky. Bez spolupráce s Poľnohospodárskym družstvom Očová by nebolo možné vzácne druhy dlhodobo zachovať.

Územie európskeho významu Hradné lúky, nachádzajúce sa na úpätí Poľany, je verejnosťou prakticky neobjavené. Považujeme to za škodu, pretože ukrýva „poklady“ európskej prírody, ktoré vedia potešiť […]
4 júla, 2024

Už takmer 2 roky monitorujeme hlucháne na Muránskej planine a Poľane prostredníctvom fotopascí. Majú mnoho predátorov a potrebujú značne rozvoľniť les

Obnove biotopov hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) venujú značnú časť kapacít a zdrojov v našom projekte traja partneri. Ide o Správu CHKO Poľana (Štátna ochrana prírody SR), […]
19 júna, 2024

Znášky korytnačiek močiarnych majú v CHKO Latorica osobných ochrankárov. Dopomáhame k rastu tamojšej populácie aj v projekte

V území európskeho významu Tarbucka sa na piesčitej lúke nachádza významné kladisko našej jedinej pôvodnej korytnačky, ktoré však podlieha zarastaniu nepôvodnými drevinami. Zatieňuje ho predovšetkým agát […]
4 júna, 2024

Viac ako polovica európskych plazov a obojživelníkov je v ohrození. Čo si odnášame z LIFE workshopu zameraného na ich ochranu?

Workshop platformy programu LIFE sa konal 22. – 24. mája 2024 v španielskej Kantábrii, konkrétne v hlavnom meste Santander. Organizovaný bol pod záštitou Európskej výkonnej agentúry […]