Oblasť Latorice predstavuje mozaiku lužných lesov, mokradí, mŕtvych ramien a piesočnatých lúk na Zemplíne prosperujúcich vďaka riekam Latorica a Bodrog.

  • Odstraňovaním inváznych drevín tu obnovujeme trávnaté plochy, aby sme zlepšili podmienky pre život a rozmnožovanie ohrozenej korytnačky močiarnej a rastlinných druhov charakteristických pre toto územie.
  • Zlepšujeme stav vody v mŕtvych ramenách Tajba a Tice pomocou spleti kanálov a stavidiel, ktoré privedú vodu z neďalekých vodohospodárskych stavieb. Pomôžeme tým mimoriadne vzácnym vodným a močiarnym spoločenstvám.
M.Balla_Lužné lesy_Bodrog_Latorica
Oblasť Latorice predstavuje mozaiku lužných lesov, mokradí, mŕtvych ramien a piesočnatých lúk na Zemplíne prosperujúcich vďaka riekam Latorica a Bodrog. Foto: Miloš Balla
marsilea stvorlista_M.Balla
Marsileu štvorlistú môžeme vidieť v starých riečnych ramenách a pravidelne zaplavovaných teplých oblastiach Latorice. Foto: Miloš Balla