Exkurzia na Veľký kopec, diskusie so študentami a putovná výstava pre verejnosť – aj taký bol rok aktivít v CHKO Latorica