Lužná časť Záhoria predstavuje často zaplavované územie modelované činnosťou riek.

  • Obnovujeme tu mokraďové biotopy znefunkčnením odvodňovacích kanálov a opätovným prepájaním riečnych meandrov s hlavným tokom Moravy a Rudavy.
  • Na vybraných úsekoch rieky Moravy odstraňujeme brehové kamenné opevnenia, aby sme prinavrátili rieke jej prirodzenú dynamiku.
  • Na poľnohospodárskej pôde vytvárame trávnaté plochy určené na pasenie.
  • Odstraňovaním nepôvodných drevín obnovujeme zloženie unikátnych borovicovo-lišajníkových lesov.
Mraz-mokrad_Devinske aluvium Moravy
Niva Moravy je vzácnym zachovaným územím zaplavovaných lesov a lúk s minimom negatívnych zásahov. Je domovom mnohých ohrozených rastlín a živočíchov. Foto: Martin Mráz
Alcedo atthis, Jakubovské rybníky
Rybárik riečny je tyrkysovým drahokamom našich riek. Na Záhorí každoročne zahniezdi až 200 párov tohto extravagantného milovníka rýb. Foto: Rudolf Jureček