V 2 územiach európskeho významu na Záhorí vytvoríme 10 hektárov mokradí. Identifikovali sme, kde budú