Rašeliniská patria k najstarším a najhodnotnejším biotopom na Slovensku. V čase zmeny klímy nám poskytujú dôležité služby - zachytávajú uhlík a zadržiavajú vodu. Pre necitlivé zásahy z minulosti však rapídne naberajú na vzácnosti.

  • Pomáhame im udržiavaním priaznivého vodného režimu územia, kosením, odstraňovaním krovín a v nevyhnutných prípadoch mulčovaním.
  • Budujeme manažmentové centrá v Námestove a Banskej Bystrici, ktoré vybavíme ručnou, motorovou technikou aj ťažkou technikou. Prostredníctvom nich zabezpečíme ochranu biotopov rašelinísk a budeme môcť vhodne demonštrovať opatrenia na ich obnovu a manažment.
  • S ponukou obhospodarovania oslovujeme vlastníkov a užívateľov pozemkov, keďže spolupráca s nimi je pre zachovanie rašelinísk kľúčová.
Rašelinisko Rudné_CHKO Horná Orava
Orava je územím s pestrou mozaikou biotopov. Rašeliniská, horské smrekové lesy a lúky tvoria jedinečné prostredie pre vzácne druhy rastlín a živočíchov. Foto: CHKO Horná Orava
Mlok karpatský_Peter Drengubiak_Natura 2000
Mlok karpatský je karpatsko-sudetský endemit a obojživelník ohrozený zmenou klímy, pretože dochádza k vysušovaniu vhodných vodných plôch alebo k ich zarastaniu. Foto: Peter Drengubiak