Vrchdetva je jedným z posledných miest, kde nájdeme rozsiahlejšie porasty borievky obyčajnej. Obnovujeme ich, čím pomôžeme aj miestnemu hospodárovi