Viac ako polovica európskych plazov a obojživelníkov je v ohrození. Čo si odnášame z LIFE workshopu zameraného na ich ochranu?