Vypĺňame medzery v dátach o Natura 2000, umožní to efektívnejšiu ochranu prírody