Envirovzdelávacia prednáška_NATURA 2000_MŠ Edulienka Stupava
logo-nat2000-3

21. február

Envirovzdelávacia prednáška o živočíchoch sústavy NATURA 2000 pre žiakov MŠ Edulienka Stupava

Envirovzdelávacia prednáška_NATURA 2000_MŠ Janka Kráľa Stupava
logo-nat2000-3

23. február

Envirovzdelávací program v rámci Svetového dňa mokradí pre MŠ Janka Kráľa v Stupave

Envirovzdelávacia prednáška_NATURA 2000_ZŠ Kapitána Nálepku Stupava
logo-nat2000-3

27. február

Envirovzdelávacia prednáška o bobrovi vodnom pre žiakov ZŠ Kapitána Nálepku v Stupave

Vzdelávací program_Natura 2000_Domškoláci Stupava
logo-nat2000-3

7. marec

Interaktívny program o územiach európskeho významu na Záhorí pre žiakov jazykovej školy Owls

Vzdelávací program_Natura 2000_ZŠ Rabča
logo-nat2000-3

19. marec

Vzdelávací program o pralesoch Oravy pre žiakov zo ZŠ Rabča

Horná Orava_Exkurzia_Natura 2000
logo-nat2000-3

20. marec

Exkurziu do územia NATURA 2000 Oravská vodná nádrž pre žiakov zo ZŠ Zubrohlava

Exkurzia_Horná Orava_Natura 2000_Polhorský hrádok
logo-nat2000-3

21. marec

Exkurzia do územia k lúčnym biotopom NATURA 2000 pre žiakov ZŠ Oravská Polhora  

Envirohry a podujatie_vtáčie druhy na Poľane_Natura 2000
logo-nat2000-3

5. apríl

Podujatie pre verejnosť o vtákoch sústavy NATURA 2000 v Arboréte Borová

Zber odpadkov_NATURA 2000_Oravska priehrada
logo-nat2000-3

16. apríl

Zber odpadkov v území Oravská vodná nádrž so študentmi Spojenej školy EDUCO

Zber odpadkov_NATURA 2000_Ustie Bielej Oravy
logo-nat2000-3

17. apríl

Zber odpadkov v území Ústie Bielej Oravy so študentmi SOŠ a Gymnázia v Námestove

Vzdelávací program_Natura 2000_MŠ Borinka
logo-nat2000-3

19. apríl

Envirovzdelávací program v rámci Dňa Zeme pre MŠ Borinka

Poľana_Lesnícke dni 2024_Infostánok
logo-nat2000-3

19. apríl

Infostánok pre verejnosť v rámci Lesníckych dní vo Zvolene

Vzdelávací program_Natura 2000_Deň Zeme_ZŠ Marcheggská
logo-nat2000-3

20. apríl

Envirovzdelávací program o druhoch sústavy NATURA 2000 v Ekocentre Stupava pre ZŠ Marcheggská

Envirovdelávanie_Deň Zeme 2024_Spojená škola Malacky
logo-nat2000-3

22. apríl

Envirovzdelávací program v rámci Dňa Zeme pre žiakov Spojenej školy v Malackách

Envirovzdelávacia prednáška_ZŠ kpt. Nálepku Stupava_NATURA 2000
logo-nat2000-3

24. apríl

Envirovzdelávací program a hry pre žiakov ZŠ kpt. Nálepku v Stupave

Envirohry_Natura 2000_Deň Zeme_Horná Orava
logo-nat2000-3

25. apríl

Envirovzdelávací program a hry pre deti v rámci Dňa Zeme v Dome kultúry Námestovo

Envirovzdelávacia prednáška_Mokrade na Záhorí_ZŠ kpt. Nálepku Stupava_NATURA 2000
logo-nat2000-3

26. apríl

Prednáška a envirohry na tému "Mokrade na Záhorí" pre žiakov ZŠ kpt. Nálepku v Stupave

Exkurzia_Horná Orava_Natura 2000_TUZVO
logo-nat2000-3

29. apríl

Terénna exkurzia na Klinskom rašelinisku pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene

Čistenie vodných tokov_Poľana_2024
logo-nat2000-3

30. apríl

Čistenie vodných tokov Vladárka a Zolná s dobrovoľníkmi z verejnosti

Envirovzdelávanie v teréne_Ekocentrum Stupava_NATURA 2000
logo-nat2000-3

30. apríl

Envirovzdelávací program pre žiakov ZŠ zo Stupavy o hmyze a lúčnych spoločenstvách

Exkurzia na člne_TUZVO_Oravská priehrada_Natura 2000
logo-nat2000-3

30. apríl

Exkurzia motorovým člnom so študentmi TU vo Zvolene na Oravskej priehrade

Exkurzia na vyletnej lodi_Oravská priehrada_Natura 2000
logo-nat2000-3

2. máj

Exkurzia výletnou loďou pre žiakov ZŠ Oravská Polhora na Oravskej priehrade

Exkurzie do rašelinísk_Horná Orava_Natura 2000_Gymnázium Námestovo
logo-nat2000-3

14. máj

Terénna exkurzia do rašelinísk Hornej Oravy pre študentov Gymnázia A. Bernoláka v Námestove

Envirovzdelávanie v teréne_žiaci ZŠ a MŠ_Ekocentrum Stupava_NATURA 2000
logo-nat2000-3

15. máj

Envirovzdelávacie popoludnie pre lesnú škôlku Jadierko v Ekocentre Stupava

Envirovzdelávanie v teréne_Medzinárodný deň biodiverzity v Stupave_NATURA 2000
logo-nat2000-3

22. máj

Envirovzdelávací program pre žiakov MŠ a ZŠ zo Stupavy v rámci Európskeho dňa sústavy NATURA 2000

Medzinárodný deň biodiverzity v CHKO Poľana_ZŠ Hrnčiarska Zvolen
logo-nat2000-3

22. máj

Envirovzdelávací program pre žiakov zo ZŠ Hrnčiarska Zvolen v rámci Medzinárodného dňa biodiverzity

Infostánok_Natura 2000_Pernecké Oné_2024
logo-nat2000-3

25. máj

Infostánok s envirohrami na podujatí Pernecké ONÉ 

Medzinárodný deň životného prostredia_NATURA 2000_Environmentálny program pre deti
logo-nat2000-3

5. jún

Medzinárodný deň životného prostredia s predškolákmi z MŠ Janka Kráľa a štvrtákmi zo ZŠ Kpt. Nálepku v Stupave

Exkurzia na rašeliniskách_NATURA 2000_Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie_
logo-nat2000-3

9. jún

Edukatívna exkurzia na rašeliniskách pre študentov postgraduálneho štúdia z Poľska

Ekoučebňa_NATURA 2000_Ekocentrum Stupava_enviro vzdelávanie
logo-nat2000-3

12. jún

Outdoorová ekoučebňa pre MŠ Sivý domček a prvákov zo ZŠ Kpt. Nálepku v Stupave

Plavba po Bodrogu_NATURA 2000_Enviro vzdelávanie
logo-nat2000-3

27. jún

Edukatívna plavba v území európskeho významu Bodrog pre žiakov ZŠ