Našou ambíciou je šírenie povedomia o sústave a druhoch NATURA 2000 čo najväčšiemu počtu žiakov, študentov, odborníkov, aj ľudí zo širokej verejnosti.

Národný park Muránska planina

Sysle, sovy, dravé vtáky, význam lesa či vody – aj taký bol rok aktivít pre Natura 2000 na Muránskej planine!
Národný park Muránska planina patrí medzi najmladšie národné parky na Slovensku, avšak medzi chránené územia patrí od roku 1976.
Cez leto sme pri známom sysľovisku Biele vody v našom infostánku privítali mnoho návštevníkov. Syseľ pasienkový je jedným z hlavných lákadiel národného parku.
Zamestnankyne a zamestnanci správy pripravili viacero aktivít pre školy a verejnosť, na ktorých priblížili zaujímavosti aj o ďalších krásach Muráňa, ako aj o územiach NATURA 2000. Prečítajte si, aký bol rok 2022 v oblasti enviromentálneho vzdelávania v NP Muránska planina.

Chránená krajinná oblasť Záhorie

Mokrade, pestrý les, určovanie motýľov, či diskusie na školách – aj taký bol rok aktivít pre Natura 2000 na Záhorí!
Správa CHKO Záhorie od roku 1989 chráni vzácne lužné lesy na nive Moravy a borovicové lesy rastúce na zvlnenej rovine viatych pieskov Záhoria.
Medzi veľmi atraktívne územie patrí chránený areál Kazarka, ktorý prekvapí nenáročným nížinným terénom a druhovou pestrosťou stromov. V medzidunovej depresii neďaleko Malaciek sa nachádza vzácna mokraď - chránený areál Mešterova lúka. Obe lokality navštívili v rámci exkurzií, ktoré organizovali DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie spoločne so Správou CHKO Záhorie pre školy z okolia.
V rámci vzdelávania verejnosti sa konali aj diskusie na školách, či aktivity pre verejnosť. Prečítajte si, čo sa dialo v rámci enviro výchovy minulý rok na Záhorí.

Chránená krajinná oblasť Horná Orava

 Pomoc rybárovi riečnemu a Klinskému rašelinisku, výroba vtáčích búdok– aj taký bol rok aktivít pre Natura 2000 na Hornej Orave!
Chránená krajinná oblasť Horná Orava leží v najsevernejšej oblasti Slovenska. Od roku 1979 chráni lesy aj s pralesovitými časťami a vzácne lesné rašeliniská.
Správa CHKO realizuje veľké množstvo podujatí pre verejnosť a školy - vytváranie štrkových lavíc pre podporu hniezdenia rybára riečneho, čistenie Oravskej vodnej nádrže, odstraňovanie náletových drevín na Klinskom rašelinisku a mnohé ďalšie.
Pripravili aj nové vzdelávacie programy, ktoré zažili aj rodiny s deťmi s Downovým syndrómom.
Prečítajte si viac v článku.