Aktuality

26 januára, 2022

Na Slovensku jedinú pôvodnú korytnačku ohrozuje sucho

Vedeli ste, že aj na Slovensku žije  pôvodný druh korytnačky? Je ňou korytnačka močiarna (Emys orbicularis). Patrí medzi plazy, ktorých väčšina je plne prispôsobená životu na […]
1 decembra, 2021

Kick – off konferencia IP LIFE NATURA 2000

Slávnostné predstavenie prvého integrovaného projektu LIFE – IP NATURA 2000 na Slovensku sa uskutočnilo online 30. novembra 2021. Medzi pozvanými hosťami bola okrem partnerov projektu aj odborná […]
28 decembra, 2020

Ochrane slovenskej prírody pomôžu aj prostriedky EÚ

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) získalo prvý dlhoročný integrovaný projekt LIFE zameraný na zlepšenie stavu území sústavy NATURA 2000 na Slovensku. Je financovaný z programu Európskej únie a realizovaný […]