Spoznali sme dve strediská environmentálnej výchovy v Moravskom krase. Čo ponúkajú svojim návštevníkom?