5 pôsobivých projektov, ocenených Cenou NATURA 2000. Bude medzi nimi v budúcom roku aj ten váš?