Netopierí ultrazvuk ľudské ucho nezachytí. Expertka vysvetľuje, ako tieto výkriky či piesne znejú