Envirovýchova_Cirkevná ZŠ Sv. apoštola Pavla_Natura 2000
logo-nat2000-3

3. február

Environmentálna výchova o NATURA 2000 na Cirkevnej ZŠ sv. apoštola Pavla

Envirovýchova_ZŠ Rabča_Natura 2000 (2)
logo-nat2000-3

22. február

Environmentálna výchova o NATURA 2000 na ZŠ s MŠ v Rabči

Deň vody_Natura 2000_Záhorie
logo-nat2000-3

24. marec

Exkurzia pre ZŠ v Plaveckom štvrtku v rámci Dňa vody 

Exkurzia v rámci Svetového dňa vtáctva_Natura 2000
logo-nat2000-3

3. apríl

Exkurzia v ÚEV Devinské Alúvium Moravy v rámci Svetového dňa vtákov

Spoznávanie vtáčích druhov NATURA 2000
logo-nat2000-3

4. apríl

Spoznávanie vtáčích druhov NATURA 2000 so žiakmi ZŠ zo Zvolena, Detvy a Lučenca.

Deň školy vo Vydrove_Natura 2000_Podujatie
logo-nat2000-3

13. apríl

Deň školy vo Vydrovskej doline pre ZŠ Valaská

Ekocentrum Stupava_Environmentálne hry_Natura 2000
logo-nat2000-3

15. apríl

Environmentálne hry o ohrozených druhoch sústavy NATURA 2000 v Ekocentre Stupava

Vzdelávacie podujatie_Natura 2000_ZŠ Sabinov
logo-nat2000-3

18. apríl

Vzdelávacie podujatie pre žiakov ZŠ v Sabinove na tému Mokradné biotopy v územiach NATURA 2000

ZS Oravska jasenica_Pre cistu priehradu_NATURA 2000
logo-nat2000-3

18. apríl

Zber odpadkov v územiach NATURA 2000 so žiakmi ZŠ M. Hamuljaka z Oravskej Jasenice

Envirohry_ZŠ Námestovo_Mestská knižnica Námestovo_Natura 2000
logo-nat2000-3

18. apríl

Environmentálne hry pre žiakov ZŠ Komenského Námestovo v Mestskej knižnici Námestovo

ZS Park Angelinum Košice_Vzdelavanie o Natura 2000
logo-nat2000-3

19. apríl

Envirovzdelávací program o sústave NATURA 2000 pre žiakov ZŠ Park Angelinum v Košiciach

Zber odpadu_DSS Zákamenné_NATURA 2000
logo-nat2000-3

19. apríl

Zber odpadkov v územiach NATURA 2000 s klientmi Domova sociálnych služieb Zákamenné

Deň zeme_ZŠ Komenského_Natura 2000
logo-nat2000-3

19. apríl

Environmentálne hry so žiakmi zo ZŠ Komenského Námestovo v rámci Dňa Zeme

Predstavenie sústavy Natura 2000_ZŠ Vranov nad Topľou
logo-nat2000-3

20. apríl

Envirovzdelávací program o sústave NATURA 2000 pre žiakov ZŠ Kukučínová vo Vranove n. Topľou

Deň Zeme 2023 v Trebišove_Natura 2000
logo-nat2000-3

20. apríl

Deň Zeme so žiakmi zo ZŠ M. R. Štefánika Trebišov

Infostánok_DK Námestovo_Natura 2000
logo-nat2000-3

20. apríl

Infostánok a envirohry v Dome kultúry Námestovo

Zber odpadu_Horná Orava_NATURA 2000_Žiaci Gymnázia
logo-nat2000-3

20. apríl

Zber odpadkov v územiach NATURA 2000 so žiakmi Gymnázia, SŠ a zamestnancami viacerých firiem z Námestova

Zber odpadu_Horná Orava_NATURA 2000_Žiaci ZŠ a MŠ_Námestovo
logo-nat2000-3

21. apríl

Zber odpadkov v územiach NATURA 2000 so škôlkarmi z Námestova

Zber odpadkov_ZŠ Komenského_Natura 2000
logo-nat2000-3

21. apríl

Zber odpadkov v územiach NATURA 2000 so žiakmi ZŠ Komenského Námestovo

Deň Zeme_Senica_Natura 2000
logo-nat2000-3

21. apríl

Infostánok v Senici v rámci Dňa Zeme

Deň Zeme_Detva_Natura 2000
logo-nat2000-3

22. apríl

Deň Zeme so ZŠ J. J. Thurzu v Detve

Envirovzdelávanie_DK Oravská Lesná_Natura 2000
logo-nat2000-3

26. apríl

Infostánok a environmentálne aktivity v DK Oravská Lesná

Exkurzia pre TUZVO_Natura 2000
logo-nat2000-3

3. – 4. máj

Exkurzia v územiach NATURA 2000 pre študentov a pedagógov z Technickej univerzity vo Zvolene

Envirovzdelavaci program_ZS Bystre
logo-nat2000-3

5. máj

Envirovzdelávací program o sústave NATURA 2000 pre žiakov ZŠ Bystré

Vzdelávací outdoorový program v území NATURA 2000_ZŠ Trebišov
logo-nat2000-3

10. máj

Vzdelávací outdoorový program v území Slaná voda pre žiakov ZŠ Márie Medveckej z Tvrdošína

Envirovzdelávanie_Natura 2000_ZŠ Veľký Šariš
logo-nat2000-3

19. máj

Predstavenie druhov európskeho významu žijúcich v ÚEV Latorice pre ZŠ Veľký Šariš

Envirovzdelávacie hry_Rohožnícka dvanástka 2023
logo-nat2000-3

20. máj

Envirovzdelávacie hry na podujatí Rohožnícka dvanástka

Deň Natura 2000_Gymnázium Lipany
logo-nat2000-3

22. máj

Medzinárodný deň biodiverzity so žiakmi z Gymnázia v Lipanoch

Deň NATURA 2000 – na stredných školách_SOŠ Námestovo
logo-nat2000-3

22. máj

Deň NATURA 2000 na Klinskom rašelinisku so žiakmi SOŠ podnikania a služieb Námestovo

Súkromná stredná škola EDUCO_Rašeliniská Bielej Oravy_Natura 2000
logo-nat2000-3

22. máj

Deň NATURA 2000 na území Rašeliniská Bielej Oravy so žiakmi SŠ EDUCO

Deň Natura 2000_Trebišov
logo-nat2000-3

23. máj

Deň NATURA 2000 so žiakmi Gymnázia Trebišov

Exkurzia v ÚEV Bezodné_ZŠ Plavecký štvrtok_NATURA 2000
logo-nat2000-3

26. máj

Exkurzia so žiakmi ZŠ Plavecký Štvrtok Ameisenhaufen v území európskeho významu Bezodné

Infostánok v rámci podujatia 70. výročie vzniku Oravskej priehrady“
logo-nat2000-3

27. máj

Infostánok v rámci 70. výročia vznku Oravskej priehrady

Cirkulart_Natura 2000_Podujatie
logo-nat2000-3

28. máj

Infostánok na podujatí Cirkul'art v Ekocentrum Stupava

Infostánok_Natura 2000_Obec Mútne
logo-nat2000-3

1. jún

Infostánok v obci Mútne pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

Deň detí v Dome kultúry Námestovo_Natura 2000
logo-nat2000-3

2. jún

Infostánok pri DK Námestovo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

Infostánok_Malacky_Natura 2000
logo-nat2000-3

3. jún

Infostánok v Malackách pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

Podujatie pre DSS Oravská Lesná_Natura 2000
logo-nat2000-3

9. jún

Envirovzdelávacie aktivity o sústave NATURA 2000 pre klientov Centra sociálnych služieb Zákamenné

Exkurzia za spoznávaním biodiverzity Slatinky_Natura 2000
logo-nat2000-3

13. jún

Exkurzia za spoznávaním biodiverzity Slatinky pre žiakov Rodinnej školy vo Zvolene

Voliarky_Exkurzia_Natura 2000
logo-nat2000-3

14. jún

Zážitkový program Tajomstvá lúky pre žiakov ZŠ v Detve 

Oravská vodná nádrž_Natura 2000_Vzdelávací program
logo-nat2000-3

14. jún

Vzdelávací outdoorový program v území Oravská vodná nádrž so ZŠ Nižná nad Oravou

Exkurzia_Badínsky prales_Natura 2000
logo-nat2000-3

15. jún

Exkurzia v Badínskom pralese pre žiakov ZŠ P. Jilemnického vo Zvolen

Vzdelávací outdoorový program v území NATURA 2000_Slaná voda
logo-nat2000-3

21. jún

Vzdelávací outdoorový program v území Slaná voda so ZŠ Oravská Polhora

Jazero na jednej vlne_Natura 2000_Košice
logo-nat2000-3

23. jún

Envirozóna na podujatí Jazero na jednej vlne v Košiciach

Exkurzia_ÚEV Hradné lúky_Natura 2000
logo-nat2000-3

27. jún

Exkurzia do ÚEV Hradné lúky pre ZŠ Očová a Kukučinová

Deň Dunaja 2023_Natura 2000
logo-nat2000-3

28. jún

Infostánok v rámci podujatia Deň Dunaja v Gabčíkove

Vystava druhov_Streda nad Bodrogom_Natura 2000
logo-nat2000-3

30. jún

Výstava druhov NATURA 2000 v obci Streda nad Bodrogom

Envirovzdelávanie_Drienok 2023
logo-nat2000-3

30. jún – 2. júl

Envirovzdelávacie hry na Festivale Drienok

Skautsky tabor_Borkut_Natura 2000
logo-nat2000-3

4. júl

Envirovzdelávanie o územiach a druhoch sústavy NATURA 2000 pre skautov v Borkute

Detský tábor_Lipovce_Natura 2000
logo-nat2000-3

6. júl

Envirovzdelávanie o územiach a druhoch sústavy NATURA 2000 pre detský tábor v Lipovciach

Muránske hradné hry_Natura 2000
logo-nat2000-3

15. júl

Infostánok na podujatí Muránske hradné hry

Festival Poznania 2023_Natura 2000
logo-nat2000-3

21. – 23. júl

Envirovzdelávacie hry na podujatí Festival Poznania

Exkurzia_Čertova dolina
logo-nat2000-3

28. júl

Exkurzia pre verejnosť v Čertovej doline

Ochranársky tábor 2023_Týždeň Natura 2000
logo-nat2000-3

5. – 12. august

Ochranársky tábor pre deti a rodičov v ÚEV Zázrivské lazy

Manažment lúk pri Tisovci_Natura 2000
logo-nat2000-3

5. október

Kosenie lúky so žiakmi Evanjelického gymnázia v Tisovci

Dni Zelá_2023_Ekocentrum Stupava
logo-nat2000-3

7. – 8. október

Infostánok a envirovzdelávacie hry na podujatí Dni Zelá

Prednáška_fuzáč karpatský_TUZVO_Natura 2000
logo-nat2000-3

7. – 8. november

Prednáška o fúzačovi karpatskom a sústave Natura 2000 pre študentov TUZVO