Environmentálne vzdelávanie

24 apríla, 2023

Návšteva Dobročského pralesa, Hradných lúk, mapovanie vzácneho druhu i výroba hmyzích hotelov – aj taký bol rok aktivít pre Natura 2000 v CHKO Poľana

Chránená krajinná oblasť Poľana patrí medzi chránené územia od roku 1981. Od roku 1990 je územie biosférickou rezerváciou UNESCO. Naše najvyššie sopečné pohorie chráni zvyšky pralesov, vzácne […]
24 apríla, 2023

Exkurzia na Veľký kopec, diskusie so študentami a putovná výstava pre verejnosť – aj taký bol rok aktivít v CHKO Latorica

 
13 apríla, 2023

Pomoc rybárovi riečnemu a Klinskému rašelinisku, výroba vtáčích búdok – aj taký bol rok aktivít pre Natura 2000 na Hornej Orave

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Horná Orava leží v najsevernejšej oblasti Slovenska. Od roku 1979 chráni lesy aj s pralesovitými časťami a vzácne lesné rašeliniská. Aktivity pre školy a verejnosť pripravilo CHKO […]
29 marca, 2023

Mokrade, pestrý les, určovanie motýľov, či diskusie na školách – aj taký bol rok aktivít pre Natura 2000 na Záhorí

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Záhorie leží v najzápadnejšej časti Slovenska. Od roku 1989 chráni vzácne lužné lesy na nive Moravy a borovicové lesy rastúce na zvlnenej rovine viatych […]